E-sigaretter kan nå selges fritt i Sverige etter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, den høyeste rettsinstansen i Sverige i forvaltningsrettslige saker. På onsdag kom en ny avgjørelse på de kontroversielle e-sigaretterne. E-sigaretter som inneholder en viss mengde nikotin bør ikke betraktes som legemiddel, kunngjorde Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarätten trodde det motsatte og gav Legemiddelverket rett til å stoppe salget. Men turene har vært mange og noen salgsforbud ble […]

1. Holdbarhet, kvalitet på batteriene Batteriene er en viktig del av din e-sigg, og batteriet skal være kraftig nok til å vare så lenge du ønsker. Det beste er jo om din e-sigarett både kan vare en hel dag og gi deg tilstrekkelig mengde med trekk i løpet av dagen! 2. Brukervennlighet Når e-sigarettten ble […]

Det er et faktum at det er skadelig for helsa å røyke tobakk. Hvert år skader eller dreper tobakken millioner av mennesker, og de aller fleste i den vestlige verden vet i dag at tobakksprodukter er skadelige. En milliardindustri Det finnes kun en «vinner» med hensyn til tobakksprodukter, og det er tobakksindustrien. De store produsentene […]

Tre forskerteam fra USA arbeider nå med å innsamle så mye informasjon som mulig om hvordan e-sigaretter brukes og hva slags effekter det gir blant e-sigg brukerne. Et team undersøker hvor mange drag en bruker tar av sin e-sigarett for å få samme tilfredsstillelse som ved en «tradisjonell» sigarett. Et annet team overvåker Facebook for […]

Nye lover kommer til å påvirke hvordan røykere bruker sigaretter og e-sigaretter i Europa. La oss kikke på hva reguleringene innebærer for EQ Cigs – og for deg… The Tobacco Products Directive (TPD) eller på norsk, tobakksdirektivet, er et sett lover og forskrifter som er satt sammen av EU. Dette lovverket dekker produksjonen, presentasjonen samt […]

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har nå kommet med en rapport hvor de sterkt anbefaler en lovendring for e-sigaretter. Det virker ganske sannsynlig at e-sigarettene vil komme til å redde flere liv enn de eventuelt vil ta, sier Forskningsleder ved SIRUS, Karl Erik Lund. Jeg heller langt i retning av å slippe det ut på […]

Velkommen til EQ Cigs

EQ Cigs selger bare til voksne som røyker. Derfor trenger vi deg til å angi hvis du er over 18 og hvilket land du bor i.

Velg land: