Ny undersøkelse viser at e-sigaretter ikke er helseskadelige

Ny undersøkelse viser at ingrediensene i elektroniske sigaretter ikke utgjør noen helserisiko.

En undersøkelse finansiert av The Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives ( CASAA ), gjennomført av professor Igor Burstyn på Drexel University School of Public Health, har bekreftet at de kjemikaliene som finnes i elektroniske sigaretter ikke utgjør helsefare for hverken brukerne av e-sigaretter eller de som befinner seg i nærheten av en som røyker en e-sigarett.

Dette er en milepæl for e-sigaretter!

I undersøkelsen blir det konstantert at “nåværende data indikerer at eksponering av damp fra elektroniske sigaretter ikke gir grunnlag for bekymring.
Det finnes 
ingen kjente toksikologiske sammenheng mellom virkestoffene i dampen og blandingen av stoffene i e-væsken som utgjør helserisiko.”

Videre blir det sagt at “eksponering av dampen med de angitte ingrediensene til personer i omgivelsene gir enda mindre grunn til bekymring.” Studien omtaler også at de angitte ingrediensene i e-sigaretter (som f.eks propylenglykol og glyserin, som finnes i mange matvarer og drikker) “ikke er kjent for å årsake helseproblem.”

Nikotin alene inngår ikke som en del av denne undersøkelsen ettersom de som røyker e-sigaretter med nikotin med forsett velger å konsumere nikotin, ofte for å slutte med tradisjonelle sigaretter og/eller for å minimere bruken av disse.

Nikotin kan sies å være likestilt med koffein, ettersom det er trygt å innta så lenge dosene blir holdt på et rimelig nivå. Med andre ord befinner hverken de testede ingrediensene, eller eventuelle fremmede stoffer i e-sigaretter seg i risikosonen, og utgjør dermed ikke noen helserisiko for brukeren eller eventuelle “passive røykere”.

CASAA sin president Elaine Keller, har kommentert denne undersøkelsen og sier; “Under en årrekke har det vært gjennomført en hel del mindre studier av e-sigaretters væske og damp, men disse studiene har enten blitt ignorert eller mistolket . De studiene som viste selv den minste forurensning har blitt benyttet som propaganda fra de som motsetter seg bruken av elektroniske sigaretter med begrunnelsen av at det visuelt sett ligner røykning.  Vi innså at en ekspertgranskining var nødvendig for å kunne gi en objektiv beskrivelse av de vitenskapelige bevisene vi har tilgjengelig.”

Disse resultatene dukket opp i løpet av samme uke som New Yorks borgmester Michael Bloomberg oppgis å ha planlagt en rekke tiltak for å regulerere e-sigaretter som tobakksvarer og deretter innføre strenge regler for bruken av disse.

Disse planlagte tiltakene viser hvor liten kunnskap en del beslutningstagere har med hensyn til elektroniske sigaretter, og hvor viktig det er å få objektive undersøkelser som denne på bordet, for dermed å øke almenhetens forståelse av e-sigaretter.

Hele undersøkelsen fra Drexel University kan du lese her:

http://publichealth.drexel.edu/SiteData/docs/ms08/f90349264250e603/ms08.pdf

Flere detaljer om Michael Bloombergs planer for e-sigaretter kan du lese om her: http://www.washingtontimes.com/news/2013/aug/11/mayor-michael-bloomberg-seeks-ban-electronic-cigar/