Bruk av e-sigaretter – Forskere undersøker mange effekter

Tre forskerteam fra USA arbeider nå med å innsamle så mye informasjon som mulig om hvordan e-sigaretter brukes og hva slags effekter det gir blant e-sigg brukerne.

Et team undersøker hvor mange drag en bruker tar av sin e-sigarett for å få samme tilfredsstillelse som ved en “tradisjonell” sigarett.

Et annet team overvåker Facebook for å studere innlegg fra brukere av elektroniske sigaretter. Innleggene det fokuseres på er de som inneholder beskrivelser av hvordan brukerne manipulerer e-sigarettene for å gi mer nikotin (OBS! Dette er ikke en praksis som anbefales av EQ Cigs – og merk at dette både kan være skadelig og medføre at garantien bortfaller).

Den tredje gruppen av forskere undersøker om priskampanjer og annonseringen påvirker kjøpsbeslutninger hos ungdom i alderen 13-17 år. Inntil videre tyder data fra ASH i Storbritannia tyder på at personer under 18 år ikke begynner med e-cigaretter. EQ Cigs produkter er beregnet for personer over 18 år. Den tredje gruppen av forskere vil også bygge en egen butikk for å overvåke og kartlegge innkjøpsprosessen omkring el-sigaretter og dette kan gi interessant informasjon.

Det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) står bak en del av testene for å få så mange data om e-sigaretter som mulig, slik at de kan ta mer velbegrunnede beslutninger mht. reguleringer. Dette ifølge ndtv.com.

Selv om resultatene fra disse studiene ikke kommer til å bli tilgjengelige for almenheten før tidligst i  2018 – fordi forskerne trenger tid for å oppdage mønstre – så vil studiene likevel fortløpende kunne brukes for å påvirke beslutninger om, eller når, e-sigaretter kan ta over for tradisjonelle sigaretter mht. forbruk.

I en kommentar til spørsmålet om lovgivning uttalte advokat Bryan Haynes til uk.reuters.com: ”Det bør ikke finnes finnas reguleringer for e-sigaretter som ligner de man anvender overfor tradisjonelle sigaretter, uten at det finnes bevis for at de har en sammenlignbar effekt på helsen, særlig ettersom de data som foreligger pt. er ser ut til å være positive for elektroniske sigaretter.