E-røyk med nikotin blir tillatt

EU har vedtatt et nytt tobakksdirektiv. – Dermed blir e-sigaretter med nikotin etter alt å dømme tillatt i Norge, sier forskningsleder Karl Erik Lund i Statens institutt for rusmiddelforskning.

Tredobling av etterspørselen på e-sigaretter

Elektroniske sigaretter er blitt svært populære på få år. 50.000 nordmenn røyker nå elektronisk, og fagfolk regner med at etterspørselen blir tredoblet hvert år framover.

Men norske e-røykere må kjøpe nikotinen sin på nettet, fordi salg over disk er forbudt her i landet. Butikker kan bare selge selve apparatet. Nå tyder mye på at forbudet står for fall.

EU-parlamentet har vedtatt et nytt direktiv som regulerer produksjonen og markedsføringen av tobakk.

For første gang stiller europeiske myndigheter krav til e-sigarettenes kvalitet og sikkerhet. Med det nye direktivet, som også gjelder for Norge, godkjenner EU fritt salg av e-røyk som ikke inneholder mer enn 20 milligram nikotin per milliliter væske.

Kilde: Nrk.no
Les mer her