E-sigaretter er lovlige å selge etter rettskjennelse

Retten avviser de svenske Tollmyndighetenes avgjørelse om å stanse import av e-sigaretter med nikotin. Easy Quit har dermed lovhjemmel for import av elektroniske nikotinsigaretter, og snart vil våre lagerhyller igjen være fulle!

Les mer i denne artikkelen fra Sydsvenskan.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/e-cigaretter-fria-att-salja-efter-domstolsorder/