E-sigaretter er nesten helt ufarlig

E-sigaretter er utvilsomt vesentlig mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS.

E-sigaretter et godt hjelpemiddel

Lund har 25 års forskningserfaring innen feltet røykeadferd. Han mener at det nå er etablert sikre holdepunkter for at e-sigaretter er et godt hjelpemiddel for å redusere bruken av vanlige sigaretter og betegner e-sigaretten som nesten helt ufarlig.

E-sigaretter reduserer sigarettkonsumet

Det kommer stadig nye undersøkelser som viser at e-sigarettene reduserer sigarettkonsumet og har effekt for røykeslutt.
Forskning viser også at det er avdekket få bieffekter ved bruk, men grunnet produktets korte historie vet vi lite om eventuelle langtidseffekter.
Kjemiske innholdsanalyser viser imidlertid at e-sigaretter inneholder meget lave nivåer av giftige og kreftfremkallende stoffer, sier Lund.

Kilde Nrk.no
Les mer her