E-sigaretter kan gi helserevolusjon!

Easy Quit enkel og grei startpakke

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har nå kommet med en rapport hvor de sterkt anbefaler en lovendring for e-sigaretter.

Det virker ganske sannsynlig at e-sigarettene vil komme til å redde flere liv enn de eventuelt vil ta, sier Forskningsleder ved SIRUS, Karl Erik Lund.

Jeg heller langt i retning av å slippe det ut på markedet og gi det konkurransefortrinn. Det betyr at e-sigaretten bør være en vanlig forbruksvare som ikke trenger å stå bak lukkede skap og avgiften bør holdes lav. Det bør også være mulig å markedsføre det sånn at røykere vet det finnes, sier Lund.

Les hele artikkelen fra Dagbladet.no her

Din Startside