E-sigaretter kan gi helserevolusjon!

Easy Quit enkel og grei startpakke

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har nå kommet med en rapport hvor de sterkt anbefaler en lovendring for e-sigaretter.

Det virker ganske sannsynlig at e-sigarettene vil komme til å redde flere liv enn de eventuelt vil ta, sier Forskningsleder ved SIRUS, Karl Erik Lund.

Jeg heller langt i retning av å slippe det ut på markedet og gi det konkurransefortrinn. Det betyr at e-sigaretten bør være en vanlig forbruksvare som ikke trenger å stå bak lukkede skap og avgiften bør holdes lav. Det bør også være mulig å markedsføre det sånn at røykere vet det finnes, sier Lund.

Les hele artikkelen fra Dagbladet.no her

Din Startside

 

Velkommen til EQ Cigs

EQ Cigs selger bare til voksne som røyker. Derfor trenger vi deg til å angi hvis du er over 18 og hvilket land du bor i.

Velg land: