E-sigaretter lovlig i Sverige

E-sigaretter kan nå selges fritt i Sverige etter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, den høyeste rettsinstansen i Sverige i forvaltningsrettslige saker.

På onsdag kom en ny avgjørelse på de kontroversielle e-sigaretterne. E-sigaretter som inneholder en viss mengde nikotin bør ikke betraktes som legemiddel, kunngjorde Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarätten trodde det motsatte og gav Legemiddelverket rett til å stoppe salget. Men turene har vært mange og noen salgsforbud ble ikke innført.

Målet begynte etter at Legemiddelverket den 4 oktober 2013 besluttet å forby et selskap fra Malmø til å selge en rekke e-sigaretter og e-juice med nikotin. Det har siden blitt anket av selskapet. Selskapet anket til Förvaltningsrätten i Uppsala som endret Legemiddelverket beslutning slik at forbud vil bare dekke de produkter som er oppført i beslutningen og ikke “andre produkter med vesentlig samme innhold.”

Denne avgjørelsen ble anket av begge parter i sin tur til Kammarrätten i Stockholm som fant at nikotin i e-sigaretter kan brukes til å behandle tobakksavhengighet og nikotin suget og abstinenssymptomer, og ga Legemiddelverket rett.

Både selskapet og Legemiddelverket anket rettens dom til den høyeste rettsinstansen i Sverige som sier at e-sigaretter er et nytelsesmiddel.

Dagens avgjørelse betyr at produsenter og selgere av e-sigaretter kan ta en pust i bakken fordi etter dommen er det nå lovlig å selge e-sigaretter med nikotin i Sverige. Og fordi produktet ikke kan klassifiseres som legemidler – og heller ikke er inkludert i tobakkslovgivningen – er det nå fritt frem for e-sigaretter på det svenske markedet.

– I dag er det et vakuum fordi verken legemiddelloven eller tobakkslovgivningen som omfatter e-sigaretter, sier høyesterettsdommer Christer Silfverberg.

Ifølge ham er dommere i høyesterett enstemmig i sin vurdering. De har kommet til den konklusjon at e-sigaretter ikke er designet for røykeslutt, men å være en sunnere alternative enn vanlige sigaretter. Verken produktet inneholder stoffer som kan være sunt for kroppen og kan forebygge sykdommer. Selv måten forbrukerne oppfatter og bruker produktet har også blitt undersøkt.

– Når vi veie sammen dette har vi kommet til den konklusjon at det ikke kan bli klassifisert som et legemiddel, sier han.

Regjeringen er i ferd med å undersøke hvordan endringer i EUs tobakksdirektiv skal implementeres, et arbeid som skal være ferdig i mai. Men e-sigaretter har stått uten arbeid i påvente av dagens avgjørelse. Og ifølge Sara Asp, en juridisk ekspert ved Sosialdepartementet, er det fortsatt mange spørsmål, blant annet om e-sigaretter vil falle inn under tobakk lov eller ikke.

– Vi vil gjøre en vurdering av dette, men det er ingen fast beslutning ennå. Vi må foreta en vurdering av utfallet av Högsta Förvaltningsdomstolen, sier hun.

EQ Cigs anbefaler at deres produkter kun selges til personer over 18 år, selv om det uregulerte markedet betyr at e-sigaretter kan selges uten aldersgrense.

– Vi tror at e-sigaretter akkurat som vanlige sigaretter er et produkt for voksne, og vil derfor ta vårt ansvar ved å opprettholde 18-års grense på våre e-sigaretter, sier Robert Widerberg fra EQ Cigs.

Full dom er tilgjengelig for nedlasting her (På svenska): Mål nr 1385-15