E-sigg stadig mer populært

E Cig Start Box

Utviklingen er utvilsomt postiv fra et folkehelseståsted sier Karl Erik Lund, forskningsleder ved SIRIUS.

Den kunnskapen man nå har fra kjemiske innholdsanalyser av damp og væske, dyreforsøkene, oversikter over selvrapporterte bivirkninger fra brukerne og analysene av de umiddelbare fysiologiske endringene hos mennesker tilsier at e-sigarettene er et langt mindre skadelig – om enn ikke et risikofritt – nikotinalternativ til de konvensjonelle sigarettene, forklarer han.

Fatalt med forbud

Lund er svært negativ til dagens forbud av e-sigaretter over disk i Norge.
Det er langtidseffektene ved å opprettholde et forbud mot e-sigarettene som vil være fatale.

Alle brukerundersøkelser – også i Norge- viser at e-sigarettene har liten appell til ikke-røykere.

Kilde Vg.no
Les mer her