Kommer e-sigaretter til å redde folkehelsa?

Det er et faktum at det er skadelig for helsa å røyke tobakk. Hvert år skader eller dreper tobakken millioner av mennesker, og de aller fleste i den vestlige verden vet i dag at tobakksprodukter er skadelige.

En milliardindustri

Det finnes kun en “vinner” med hensyn til tobakksprodukter, og det er tobakksindustrien. De store produsentene tjener milliarder av kroner hvert år på å selge tobakksprodukter. Det finnes til og med lobbyister som hevder at et par sigaretter om dagen er bra for helsa!

“Baby-smokers”

Ettersom den vestlige verden i stor grad har forbudt røyking på offentlige steder, og befolkningen har blitt mer bevisst om røykingens skadelige virkninger, har tobakksindustrien lett etter nye brukere. Den eldre generasjonen av røykere vil dø ut, og derfor er det nå en satsning på små barn som målgruppe.

I Indonesia er det f.eks tillatt å lage reklame og markedsføre sigaretter, og her røyker barn helt ned til 7 år!

E-sigaretter kan redda folkehelsa

E-sigaretten ble oppfunnet i Kina og der blir over 90% av hele verdens e-sigaretter produsert. Til forskjell fra tobakkssigaretter inneholder e-sigaretter ingen giftige eller skadelige stoffer, og mange røykere velger nå å gå over til  e-sigg istedet.

Se “Korrespondenterna” på SVT om sigarettsuget: http://www.svt.se/korrespondenterna/suget-efter-ciggen