Opp med dampen!

E-sigaretten kan hjelpe flere å slutte å røyke. Om bare kaldkrigerne fra krigen mot tobakk kan senke skuldrene og få opp dampen.

Forbud mot import av nye nikotinprodukter

SIRUS’ rapport, hvor e-sigaretten ble beskrevet som en mulig ny, forbrukerstyrt helserevolusjon, ble ikke vennlig mottatt av krigsveteranene i det norske antirøykingsarbeidet. Der vil man ikke rokke ved noe av det man fikk til i arbeidet med de svært vellykkede norske røykereformene fra åttitallet og utover. Og loven fra 1989 som forbød import av nye nikotinprodukter, ble ansett som et viktig mål på veien.

Kampen mot snus og e-sigaretter

På den tiden var tobakksindustrien i ferd med å kjempe sine siste, desperate slag, og de lette etter nye produkter og kampanjer for å selge sine helseskadelige varer på. Og for de gamle krigerne fortsetter kampen med uforminsket styrke; kampen mot snus og e-sigaretter er like viktig som kampen mot tobakk, det er viktig å ikke sovne på post.

Kilde Vg.no v/Anders Gjæver
Les mer her