Over to millioner e-sigarettbrukere i Storbritannia

I Norge er det rundt 50.000 personer som bruker e-sigaretter i dag, ifølge NTB.

Flere frykter en negativ konsekvens ved at flere og flere kaster seg på e-sigaretten-trenden. Men ifølge forskerne er det ingen grunn uro.

Til tross for at flere frykter at bruk av e-sigaretter vil renormalisere røyking, har vi ikke funnet noen bevis som underbygger dette. Tvert i mot kan bruken av e-sigaretter hjelpe folk med å slutte å røyke da mange bruker det som hjelp ved røykeslutt, sier Robert West, professor og leder av The Smoking Toolkit Study.

kilde Vg.no
Les mer her