Over to millioner e-sigarettbrukere i Storbritannia

I Norge er det rundt 50.000 personer som bruker e-sigaretter i dag, ifølge NTB.

Flere frykter en negativ konsekvens ved at flere og flere kaster seg på e-sigaretten-trenden. Men ifølge forskerne er det ingen grunn uro.

Til tross for at flere frykter at bruk av e-sigaretter vil renormalisere røyking, har vi ikke funnet noen bevis som underbygger dette. Tvert i mot kan bruken av e-sigaretter hjelpe folk med å slutte å røyke da mange bruker det som hjelp ved røykeslutt, sier Robert West, professor og leder av The Smoking Toolkit Study.

kilde Vg.no
Les mer her

Velkommen til EQ Cigs

EQ Cigs selger bare til voksne som røyker. Derfor trenger vi deg til å angi hvis du er over 18 og hvilket land du bor i.

Velg land: